Management Consulting

Spoľahlivosť je pre nás otázkou cti. Odzrkadľuje spôsob, ako pristupujeme k našim klientom. Sme nároční, inšpirujeme a vedieme k tvorivosti. Usilujeme sa ľudí nadchýnať a prekonávať ich očakávania. Svojim klientom ponúkame skúsenosť, jednoduchosť a komplexnosť.

 • Hľadáte riešenia na vysoké náklady?
 • Máte vo vašom FrontOffice - BackOffice papierovú manufaktúru?
 • Trápia vás nekonečné procesy?
 • Množia sa sťažnosti klientov?
 • Biznis má viac požiadaviek, než IT môže dodať?
 • Potrebujete spoľahlivého partnera, ktorý vám ponúkne alternatívy a riešenia?

Vyberte si.

 • Znižujeme náklady.
 • Automatizujeme činnosti.
 • Skracujeme čas spracovania/dodania služby alebo produktu.
 • Mapujeme podnikové procesy.
 • Riadime projekty.
 • Implementujeme IT technológie.
 • Dodávame komplexné riešenia.

Manažérske poradenstvo a procesné riadenie

Schopnosť reagovať, riadiť, motivovať. Naši konzultanti sa zameriavajú na stratégie, organizačné zmeny a podnikové procesy. Jednoduché procesy, kvalita kontroly a rýchlosť spracovania sú základné predpoklady každého dodávaného riešenia. Ponúkame alternatívy. Vám si stačí už len vybrať.

 • zníženie nákladov
 • automatizácia manuálnych aktivít
 • zníženie doby spracovania/dodania služby alebo produktu
 • optimalizácia a štandardizácia procesov s prepojením na vašu biznis stratégiu
 • dizajn/redizajn procesov a stabilizácia ich výkonu procesov pomocou Six Sigma/DMAIC
 • redukcia duplicitných činností a chybovosti

Riadenie procesov

 • mapovanie a dizajn procesov
 • spracovanie objednávok
 • aktivácia zákazníckych služieb
 • elektronizácia obstarávania
 • likvidácia faktúr

Kľúčové prednosti:

 • riadenie ad-hoc procesov bez vopred definovaných úloh
 • automatizácia krokov procesu na základe definovaných pravidiel (business rules)
  (napr. zápis do iných systémov, výmena dát s inými systémami)
 • optimalizácia procesu na základe štatistických výsledkov
 • okamžitá spätná väzba, kompletný prehľad a kontrola
  (napr. monitorovanie zmlúv a plnenia servisných podmienok)

Projektové riadenie

Porozumieť zadaniu, vytvoriť tím, zostaviť business case a dodať projekt načas. Naši projektoví manažéri prinášajú pohľad z vonka, počúvajú a spájajú tvorcov požiadaviek s riešiteľmi. Jednoduché riešenia fungujú. My vám ich predstavíme.
Vám si stačí už len vybrať.

Rast predaja produktov, rast podielu na trhu, redukcia jednotkových nákladov. Výsledky hovoria za nás. Náš tím môže poskytnúť skúsenosti z riadenia ľudí a projektov v bankovníctve, finančných službách/leasingu a telekomunikačnej oblasti.
Nasadené riešenia v oblasti bankovníctva:

 • automatizovaný systém spracovania a schvaľovania retailových úverov
 • automatizovaný systém spracovania a schvaľovania úverov pre malých a stredných podnikateľov
 • nasadené EURO konverzné riešenie na core systéme pre lokálne zastúpenie zahraničnej banky

Nasadené riešenia v oblasti finančných služieb a leasingu:

 • automatizovaný systém spracovania a schvaľovania leasingových zmlúv

Nasadené riešenia v oblastitelekomunikačných služieb zamerané na dizajn/redizajn vnútrofiremných procesov:

 • produktový a inovačných manažment
 • cenotvorba
 • nákup a logistika
 • reporting
 • manažment životného cyklu zákazníka
 • manažment ľudských zdrojov
 • finančných manažment

Integrácia a implementácia IT riešení

Neustály tlak na kvalitu, inovácie a cenu. Naši špecialisti sa sústreďujú na tvorbu jednoduchých a komplexných riešení, ktoré prepájajú podnikové procesy s technologickými riešeniami, čo Vám umožní rýchlejšie reagovať na dynamicky sa vyvíjajúce požiadavky biznisu.

 • integrácia (SOA) informačných systémov a databáz
 • implementácia IT technológii (FrontOffice a BackOffice) v súlade s vašou IT stratégiou

Správa dokumentov a informácií

 • správa zákazníckej dokumentácie
 • správa dennej pošty
 • správa registratúry
 • spracovanie formulárov

Kľúčové prednosti:

 • automatizované spracovanie firemnej dokumentácie
 • správa dokumentov a ich životného cyklu
 • správa fyzických archívov (registratúrnych stredísk)
 • skenovanie a inteligentné získavanie obsahu dokumentov
 • dynamická kategorizácia dokumentov podľa obsahu a vzhľadu
 • ochrana citlivých informácií šifrovaním obsahu
 • vyhľadávanie informácií z rôznych podnikových zdrojov

Optimalizácia IT infraštruktúry

Služba Optimalizácia IT infraštruktúry (IT Optimization) zabezpečuje výraznú modernizáciu existujúcej IT infraštruktúry s cieľom šetrenia nákladov v súčasnosti aj v budúcnosti. Optimalizovaný IT systém umožňuje efektívne využívanie súčasných zdrojov. Pri komplexnej modernizácii dokonca výrazne redukuje objem infraštruktúry a náklady na jej prevádzku.


Manažérske vzdelávanie

Odovzdávame skúsenosť. Náš program vzdelávania vychádza z praktických skúseností našich konzultantov a lektorov s riadením ľudí, procesov, projektov. Vzdelávací program je náročný, inšpiruje, vedie k tvorivosti a stavia na tíme.

Zameriavame sa na vzdelávanie:

 • vrcholových manažérov
 • pracovníkov stredného manažmentu
 • špecialistov (business a IT)
 • študentov vysokých škôl a univerzít

V dynamickom a permanentne sa meniacom prostredí sa stalo skoro nemožným udržať krok s novým vývojom a inováciami. Pre začínajúcich, ale aj skúsených manažérov, je niekedy ťažké oddeliť dôležité od nepodstatného a rozvíjať pritom svoje kompetencie.


regionIT, s.r.o.

Papraďová 3, Bratislava 821 01
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 68260/B
IČO: 44459092
DIČ: 2022711680

SWIFT: TATRSKBX
IBAN: 3311000000002922829906

regionit@regionit.sk