IT Outsourcing

Spoľahlivosť je pre nás otázkou cti. Odzrkadľuje spôsob, ako pristupujeme k našim klientom. Sme nároční, inšpirujeme a vedieme k tvorivosti. Usilujeme sa ľudí nadchýnať a prekonávať ich očakávania. Svojim klientom ponúkame skúsenosť, jednoduchosť a komplexnosť.

 • Hľadáte riešenia na vysoké náklady?
 • Máte vo vašom FrontOffice - BackOffice papierovú manufaktúru?
 • Trápia vás nekonečné procesy?
 • Množia sa sťažnosti klientov?
 • Biznis má viac požiadaviek, než IT môže dodať?
 • Potrebujete spoľahlivého partnera, ktorý vám ponúkne alternatívy a riešenia?

Vyberte si.

 • Znižujeme náklady.
 • Automatizujeme činnosti.
 • Skracujeme čas spracovania/dodania služby alebo produktu.
 • Mapujeme podnikové procesy.
 • Riadime projekty.
 • Implementujeme IT technológie.
 • Dodávame komplexné riešenia.

Outsourcing riešení

Porozumieť zadaniu, vytvoriť tím, zostaviť business case a dodať projekt načas. Naši projektoví manažéri prinášajú pohľad z vonka, počúvajú a spájajú tvorcov požiadaviek s riešiteľmi.

V oblasti outsourcingu riešení REGIONIT ponúka:

 • automatizáciu manuálnych procesov
 • zabezpečenie prevádzky informačných systémov
 • systémové a aplikačné zabezpečenie
 • personálne zabezpečenie služieb s vysokou dostupnosťou

V dynamickom a permanentne sa meniacom prostredí sa stalo skoro nemožným udržať krok s novým vývojom a inováciami. Pre začínajúcich, ale aj skúsených manažérov, je niekedy ťažké oddeliť dôležité od nepodstatného a rozvíjať pritom svoje kompetencie.
Jednoduché riešenia fungujú. A my Vám ich predstavíme.


Outsourcing zdrojov

Neustály tlak na kvalitu, inovácie a cenu. Naši špecialisti sa sústreďujú na tvorbu jednoduchých a komplexných riešení, ktoré prepájajú podnikové procesy s technologickými riešeniami, čo Vám umožní rýchlejšie reagovať na dynamicky sa vyvíjajúce požiadavky biznisu.

 Jednotkové ceny (individuálny bodyleasing):

človekodeň (MD rate)

Činnosť

Pracovná pozícia

Cena bez DPH

Riadiace práce

Projektový manager

820 EUR

Konzultačné práce

Konzultant

780 EUR

Analytické práce

Analytik

700 EUR

Programátorské práce

Programátor

620 EUR

Návrhárske práce

IT architekt

740 EUR

Testovacie a dokumentačné práce

Tester, dokumentarista

460 EUR

Administrátorské práce, nasadenie

Administrátor

620 EUR

Školiace práce

Školiteľ

740 EUR

Balíky služieb zamerané na komplexnosť dodávky:

človekodeň (MD rate)

Činnosť

Pracovná pozícia

Cena bez DPH

Riadiace práce

Projektový manager

780 EUR

Konzultačné práce

Konzultant

780 EUR

Analytické práce

Analytik

780 EUR

Programátorské práce

Programátor

620 EUR

Návrhárske práce

IT architekt

780 EUR

Testovacie a dokumentačné práce

Tester, dokumentarista

460 EUR

Administrátorské práce, nasadenie

Administrátor

620 EUR

Školiace práce

Školiteľ

620 EUR

Balík služieb ponúkame, ak zákazník požaduje napríklad len 3 úrovne cien MD v závislosti od komplexnosti dodávky.

Pri projektoch a alokácii zdrojov s dĺžkou trvania nad 6 mesiacov poskytujeme klientom zľavy podľa dohody.


regionIT, s.r.o.

Papraďová 3, Bratislava 821 01
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 68260/B
IČO: 44459092
DIČ: 2022711680

SWIFT: TATRSKBX
IBAN: 3311000000002922829906

regionit@regionit.sk